Il-missjoni tagħna hi li nisfruttaw il-potenzjal li hemm fil-fatt li wieħed joffri l-ispazju, ir-riżorsi u l-għajnuna tiegħu lil dawk li għaddejjin minn żmien diffiċli.
Għal iktar minn 8 snin, Airbnb għenet lin-nies fi żminijiet ta' kriżi grazzi għall-inizjattiva Open Homes. Il-kapitlu li jmiss huwa Airbnb.org. Aħna għaqda mingħajr skop ta' qligħ 501(c)(3) b'missjoni u bord tad-diretturi apposta għalina.

Kif bdejna.

2012
Ottubru

L-idea nibtet mingħand host

Il-Belt ta' New York intlaqtet mill-Uragan Sandy, wieħed mill-agħar uragani fl-istorja. Shell, host ta' Airbnb ġewwa Brooklyn, ikkuntattjat lil Airbnb u staqsiet jekk setgħetx toffri l-post tagħha mingħajr ħlas lil persuni li kellhom iħallu djarhom. It-tim ta' Airbnb ħabrek għal sigħat twal biex dil-ħaġa setgħet tkun possibbli malajr għall-persuni li ħallew djarhom u fi ftit żmien iktar minn 1,000 host fetħu djarhom għal dawk fil-bżonn.

2013
Ġunju

Airbnb tagħti l-opportunità lill-hosts jagħtu daqqa t'id

Airbnb nediet Għodda għar-reazzjonijiet għad-diżastri biex tħalli lill-hosts minn madwar id-dinja jiftħu djarhom bla ħlas għal dawk milquta minn xi diżastru.

2015
April – Mejju

Il-hosts madwar id-dinja kollha qed jilqgħu lill-ħaddiema tal-għajnuna

Wara t-terremot tan-Nepal, Airbnb ħadmet bl-għajnuna tal-voluntiera ta' All Hands and Hearts biex tgħin lill-hosts jilqgħu lill-ħaddiema tal-għajnuna.

Mejju – Settembru

Airbnb bdiet taħdem mal-għaqdiet mingħajr skop ta' qligħ biex tifhem kif tista' tgħin

Inħolqu sħubijiet mal-Aġenzija Federali għat-Tmexxija f'każijiet ta' Emerġenza (FEMA) biex il-hosts u l-klijenti jirċievu r-riżorsi li jeħtieġu biex iħejju rwieħhom għall-emerġenzi. Fil-Greċja u l-Balkani, Airbnb bdiet taħdem mal-Mercy Corps u mal-Kumitat tas-Salvataġġ Internazzjonali biex toffri akkomodazzjoni lill-ħaddiema tal-għajnuna li jinsabu fuq quddiem fil-kriżi tar-refuġjati Sirjani.

Airbnb bdiet toffri wkoll għotjiet biex tkopri l-ispejjeż tal-akkomodazzjoni lil iktar minn 15-il għaqda li kienu jeħtieġu akkomodazzjoni għall-klijenti jew għall-ħaddiema tagħhom – fosthom Service Year Alliance, Make-a-Wish u Summer Search.

2016
Ġunju

Il-komunità tal-hosts irreaġiet għall-isparatura fin-nightclub Pulse

Fuq talba tal-gvern lokali, Airbnb, Uber u JetBlue bdew jaħdmu flimkien biex joffru akkomodazzjoni, titjiriet u trasport fuq l-art lill-familji li kellhom iżuru l-belt minħabba xi funeral jew biex iżuru l-għeżież tagħhom li kienu jinsabu l-isptar. Din kienet l-ewwel darba li l-komunità tal-hosts offriet li tilqa' n-nies li b'xi mod kienu vittmi tal-isparar tal-massa.

Settembru

Il-White House nediet Sejħa lis-Settur Privat biex jgħin fil-Kriżi Globali tar-Refuġjati. Airbnb wieġbet. Wieħed mill-fundaturi ta' Airbnb, Joe Gebbia, kien fost 20 mexxejja ta' kumpaniji li ġew mitluba mill-President Obama biex jimpenjaw ruħhom biex jgħinu fil-kriżi tar-refuġjati.

Novembru

Airbnb ssieħbet mal-fundazzjoni Make-a-Wish bl-għan li matul kull jum tal-2017 toffri akkomodazzjoni lil familja li kienet qed tiġi megħjuna mill-fundazzjoni.

2017
Jannar

Airbnb impenjat ruħha li tgħin lill-Kumitat Internazzjonali tas-Salvataġġ

Wara li nħarġet l-ordni eżekuttiva mill-gvern tal-Istati Uniti biex ma jiġux aċċettati iktar refuġjati u biex ma jitħallewx jidħlu iktar nies minn seba' pajjiżi b'popolazzjoni Musulmana, Airbnb impenjat ruħha li tkompli toffri akkomodazzjoni lil dawk li ntlaqtu minn dil-ordni. Għalhekk Airbnb impenjat ruħha wkoll li għall-4 snin li ġejjin tagħti $4 miljun USD lill-Kumitat ta' Salvataġġ Internazzjonali (International Rescue Committee) ħalli tgħin biex tinstab akkomodazzjoni għan-nies li kellhom iħallu djarhom.

Ġunju

Airbnb nediet uffiċjalment il-programm Open Homes

Fil-Jum Dinji tar-Refuġjati, Airbnb ħabbret li se tirdoppja l-impenn tagħha li tilqa' n-nies permezz ta' Open Homes. Il-programm ta lill-komunità tal-hosts l-opportunità li joffru djarhom bla ħlas lil dawk in-nies milquta minn xi diżastru jew li qed jaħarbu minn sitwazzjoni ta' gwerra.

Awwissu – Settembru

Sal-lum il-komunità għenet iktar minn 20,000 persuna

Il-komunità ta' Open Homes għenet lill-vittmi ta' 4 diżastri fl-istess perjodu. L-Uragan Harvey kien l-iktar avveniment li wera s-solidarjetà tal-komunità tal-hosts. F'xahar wieħed biss, il-hosts għenu lil iktar minn 2,000 persuna minn 3 stati li kellhom iħallu djarhom. Fl-istess waqt, il-hosts feħtu l-bibien ta' djarhom għal dawk li ntlaqtu mill-Uragan Irma, mill-Uragan Maria u mit-terremot li laqat il-Belt tal-Messiku.

2018
Settembru

Airbnb ħabbret inizjattiva ta' żjarat mediċi

Matul il-Biden Cancer Summit, Airbnb ħabbret inizjattiva għaż-żjarat mediċi bi sħab ma' Hospitality Homes, Fisher House u Make-A-Wish. Permezz tagħha, il-komunità ta' Open Homes se toffri postijiet fejn toqgħod bla ħlas lil dawk li qed jivvjaġġaw distanzi twal għall-kura medika.

Novembru

Il-hosts wieġbu għas-sejħa għall-għajnuna fil-każ ta' żewġ nirien ġewwa California

Wara n-nirien Camp u Woolsey ġewwa California, iktar minn 2,500 host fetħu djarhom u iktar minn 2,300 persuna sabu post fejn joqogħdu.

2019
Mejju

Airbnb toffri mod kif il-hosts jistgħu jagħtu donazzjoni biex jgħinu lil Open Homes

Il-hosts riedu iktar modi kif jagħtu sehemhom fil-programm Open Homes. Għalhekk Airbnb nediet pjattaforma għad-donazzjonijiet li tħalli lill-hosts jagħtu parti mid-dħul tagħhom lill-imsieħba mingħajr skop ta' qligħ ta' Open Homes biex dawn ikunu jistgħu jħallsu għaż-żjarat ta' dawk li jiġu bżonnhom.

2020
Jannar

Il-hosts offrew kenn lil iktar minn 1,000 persuna ġewwa New South Wales u Victoria li sfaw milquta min-nirien li ħakmu lill-Awstralja. Din kienet l-ikbar inizjattiva internazzjonali li qatt ġiet organizzata minn Open Homes.

Marzu

Il-komunità tal-hosts tirreaġixxi għall-pandemija tal-COVID-19

Airbnb qed tħabbar mod kif il-hosts jistgħu joffru akkomodazzjoni lill-ħaddiema tas-saħħa u lill-ħaddiema tal-ewwel għajnuna li jinsabu fuq quddiem fil-ġlieda kontra l-pandemija.

April

Airbnb qed tkabbar il-pjattaforma għall-għotjiet tagħha biex issa kulħadd jista' jagħti donazzjoni lil għaqdiet mingħajr skop ta' qligħ li jgħinu lill-ħaddiema tal-għajnuna biex isibu post fejn joqogħdu.

Diċembru

Airbnb ħabbret Airbnb.org

Airbnb waqqfet Airbnb.org biex tippremja l-kontribut li l-hosts u l-imsieħba kollha tagħha taw lill-programm Open Homes. Bħala għaqda indipendenti mingħajr skop ta' qligħ, l-għan ta' Airbnb.org se jkun li tgħin lin-nies jaqsmu djarhom u r-riżorsi tagħhom fi żminijiet ta' kriżi.

2021
April

Id-diversità, il-ġustizzja u l-inklużjoni huma l-qofol tal-ħidma tagħna

Biex tgħin tinħoloq dinja fejn kulħadd jista' jħossu d-dar kullimkien, Airbnb.org tħabbar numru ta' inizjattivi bl-għan li twassal għal iktar diversità, ġustizzja u inklużjoni.

Awwissu

Airbnb.org tagħti merħba kbira lir-refuġjati Afgani

Airbnb.org timpenja ruħha li toffri akkomodazzjoni temporanja madwar id-dinja kollha lil 20,000 refuġjat Afgan. L-ispejjeż jagħmlu tajjeb għalihom donaturi kbar kif ukoll Airbnb. Airbnb.org taħdem mill-qrib mal-aġenziji u l-imsieħba tagħha li jaħdmu biex isibu postijiet fejn in-nies fil-bżonn ikunu jistgħu joqogħdu biex jaddattaw malajr skont il-ħtiġijiet.

Diċembru

Airbnb.org laħqet għan ewlieni billi laqgħet 100,000 persuna fil-bżonn

Fl-2017, it-tim li mbagħad sar Airbnb.org iddeċieda li jipprova jilħaq l-għan li joffri akkomodazzjoni temporanja lil 100,000 persuna fil-bżonn li jkunu ġew milquta minn kriżi. Sa Diċembru 2021, Airbnb.org laħqet u marret lil hinn minn dak l-għan.

2022
Frar

20,000 refuġjat Afgan irċevew akkomodazzjoni temporanja bla ħlas

Sitt xhur wara li ħabbret l-impenn tagħha li toffri akkomodazzjoni temporanja bla ħlas lir-refuġjati Afgani, Airbnb.org laħqet l-għan tagħha li toffri post fejn joqogħdu lil 20,000 refuġjat. Grazzi għall-ġenerożità tal-Hosts li offrew li jaqsmu djarhom bla ħlas jew bi prezz imraħħas, Airbnb setgħet toffri akkomodazzjoni lil 1,300 refuġjat Afgan ieħor.

Dan il-bord tagħna.

Jennifer Bond

"Airbnb uriet x'impatt kbir kapaċi toħloq meta tlaqqa' lin-nies flimkien u tilqa' lill-barranin. Airbnb.org se tuża dik is-saħħa ta' dak l-impatt biex tibdel ħajjet in-nies u d-dinja ta' madwarna. Huwa privileġġ li nista' nagħti sehemi biex isseħħ dil-bidla."

Joe Gebbia

"Il-fatt li messaġġ mingħand host wieħed wassal biex inħoloq moviment fejn 100,000 persuna offrew djarhom lill-komunità tagħhom iqawwili qalbi. F'daż-żminijiet ta' kriżi, dil-ħidma hija importanti iktar minn qatt qabel."

Sharyanne McSwain

"L-akkomodazzjoni hija waħda mill-bżonnijiet ewlenin tal-bnedmin u grazzi għall-programm tagħhom, it-tim ta' Airbnb.org qed joffri akkomodazzjoni lil dawk li jkunu għaddejjin minn sitwazzjonijiet ta' tbatija kbira."

Melissa Thomas-Hunt

"Li toffri post fejn joqgħod lil xi ħadd magħkus hija waħda mill-iktar affarijiet umani u kumpassjonali li tista' tagħmel. Kuntenta ħafna li qed nagħmel parti minn dil-inizjattiva importanti li se tagħmel differenza fil-ħajja tal-oħrajn."

Jocelyn Wyatt

"Kont ħerqana biex ningħaqad mal-Bord ta' Airbnb.org għax nemmen li nistgħu nagħmlu differenza kbira jekk noffru akkomodazzjoni u riżorsi lil dawk li jinsabu fil-bżonn."

Kif naħdmu.

Sħubija mal-għaqdiet mingħajr skop ta' qligħ

Airbnb.org tagħti għotjiet lil għaqdiet mingħajr skop ta' qligħ li joffru akkomodazzjoni temporanja, riżorsi u għajnuna speċjalizzata fi żminijiet ta' kriżi. Aħna noffru wkoll aċċess għal akkomodazzjoni mingħajr ħlas jew bi prezz imraħħas, grazzi għall-komunità tal-hosts ta' Airbnb.

Ninvestu fl-ekwità

Aħna nemmnu li għandna nużaw l-influwenza u r-riżorsi tagħna biex nagħmlu d-dinja post iktar ġust. Airbnb.org tinvesti f'għaqdiet bi strateġiji u programmi li jaqblu mal-impenn tagħna li ntejbu l-ekwità fil-komunitajiet.

Nifhmu l-impatt tagħna

L-iskop tagħna huwa li nifhmu aħjar kif il-flus li qed nagħtu u l-programm tal-akkomodazzjoni tagħna qed itejbu l-benesseri psikosoċjali, itaffu l-piżijiet finanzjarji u jsaħħu s-sens ta' komunità u appartenenza tal-klijenti.

Sħubiji u għotjiet

Bħalissa Airbnb.org mhux qed taċċetta talbiet għall-flus. Se naqsmu iktar informazzjoni dwar il-fażi ta' għotjiet li jmiss direttament mal-għaqdiet mingħajr skop ta' qligħ eliġibbli.

Kif naħdmu ma' Airbnb, Inc.

Airbnb.org hija għaqda mingħajr skop ta' qligħ 501(c)(3) indipendenti u mgħejuna mill-pubbliku. Biex twettaq l-iskop karitatevoli tagħha, Airbnb.org tagħmel użu bla ħlas mit-teknoloġija, mis-servizzi u minn riżorsi oħra ta' Airbnb, Inc. Airbnb.org hija entità separata u indipendenti minn Airbnb, Inc. Airbnb, Inc. ma żżomm l-ebda tariffi għaż-żjarat ibbukkjati fuq il-pjattaforma tagħha permezz ta' Airbnb.org.

Il-programm Open Homes tnieda minn Airbnb wara li ġiet ispirata mill-ġenerożità tal-hosts ta' Airbnb bl-iskop li jgħin lin-nies fil-bżonn isibu akkomodazzjoni temporanja. Il-programm Open Homes qed jinbidel għal Airbnb.org u Airbnb.org se tkompli tibni b'mod konsistenti fuq il-ħidma tal-programm skont l-għan u l-missjoni karitatevoli ta' Airbnb.org.