Offri post fejn in-nies milquta minn kriżi jistgħu joqogħdu.

Ilqa' n-nies.

F'każ ta' emerġenza tista' tgħin lill-komunità tiegħek billi toffri post fejn toqgħod lin-nies milquta mill-kriżi, inklużi r-refuġjati.
Ibda ilqa' n-nies
Lil min se tgħin
L-ispazju tiegħek jista' jfarraġ familja li kellha tħalli darha minħabba n-nirien, refuġjat li kellu jivjaġġa biex isalva ħajtu jew ħaddiem tal-għajnuna li wasal fuq il-post biex jgħin lil dawk milquta minn xi uragan.
  • "Konna nafu li l-ħaddiema meqjusa essenzjali kellhom riskju fil-post tax-xogħol tagħhom. Kienet dil-idea ta' 'Kif nistgħu ngħinu iktar?'"

    Erika, Host ma' Airbnb.org għall-ħaddiema li jinsabu fuq quddiem fil-ġlieda kontra l-COVID-19

Il-vjaġġ ta' żjara

Kif tibda tilqa' n-nies

Lest/a biex tirreġistra? Aħna se ngħinuk toħloq il-listing tiegħek u taqsmu mal-klijenti. Biex tibda se tkun teħtieġ spazju komdu u ftit iljieli disponibbiltà.

L-eliġibbiltà u l-identità tal-klijent tiġi ċċekkjata

Għal ċerti żjarat, Airbnb.org tikkonferma l-identità u l-eliġibbiltà tal-persuna li qed tibbukkja. Għal żjarat oħra, Airbnb.org taħdem ma' xi għaqdiet biex tivverifika l-identità tan-nies fil-bżonn u l-ħtieġa tagħhom għal post fejn toqgħod għal ftit żmien. Ħafna drabi waqt il-proċess tal-booking se tkun tista' titħaddet mar-rappreżentanti tal-programm jew man-nies fil-bżonn li jixtiequ jibbukkjaw il-post tiegħek.

Qegħdin hawn għalik

Airbnb toffri AirCover lill-Hosts u lin-nies fil-bżonn. AirCover għall-Hosts jinkludi $1M USD f'assigurazzjoni għar-responsabbiltà ċivili, $3M USD f'ħarsien kontra l-ħsara u iktar. Hemm ċerti limitazzjonijiet u esklużjonijiet.

Agħti donazzjoni sabiex biex tgħin lin-nies iħallsu ż-żjarat tagħhom.

Miljuni ta' nies madwar id-dinja jkollhom iħallu djarhom minħabba l-kunflitti u d-diżastri naturali. Id-donazzjonijiet tiegħek jagħmlu tajjeb għall-ispejjeż tal-akkomodazzjoni temporanja.
Agħti donazzjoni issa
100% tad-donazzjoni kollha tiegħek tmur biex tgħin lin-nies milquta minn kriżi.
Aħna nneħħu t-tariffi tas-servizz kollha biex kull ewro li tagħti jmur biex jgħin lin-nies isibu post fejn joqogħdu meta l-iktar ikunu jeħtiġuh. L-għotja tiegħek tista' tgħin familja ta' refuġjati ssib post fejn toqgħod mal-wasla tagħha jew tista' twassal biex ħaddiem tal-għajnuna jkollu post fejn jistrieħ wara jum twil ta' ħidma.
  • "Ġejt f'dal-pajjiż bħala refuġjata u se nagħmel li nista' biex nagħti xi ħaġa lura biex inpatti għal dak li ħaddieħor ta lili."

    Aime, donatriċi minn Davie, Florida, l-Istati Uniti tal-Amerka

    "Ili ħamsa u tletin sena naħdem fl-oqsma tal-iżvilupp, tas-servizz u tal-komunikazzjoni mal-komunità. Nemmen li għandna ngħinu lil xulxin b'modi sostenibbli, tanġibbli u kostruttivi."

    Michael, donatur minn Philadelphia, Pennsylvania, l-Istati Uniti tal-Amerka

Għaliex id-donazzjoni tiegħek se jkollha impatt ikbar

Airbnb qed tagħti d-donazzjoni tagħha hi wkoll

Għandna tim ta' esperti dwar it-teknoloġija u l-għaqdiet mingħajr skop ta' qligħ li qed jaħdmu bis-sħiħ biex ikabbru l-impatt tagħna. Airbnb tagħmel tajjeb għall-ispejjeż kollha biex dan ikun jista' jseħħ.

It-tariffi tal-ipproċessar jitneħħew kollha

Aħna qatt mhu se nieħdu xejn mill-għotja tiegħek, għalhekk kull għotja li tagħti tgħin lin-nies isibu akkomodazzjoni meta l-iktar jeħtieġuha.

Id-donazzjonijiet jistgħu jitnaqqsu mit-taxxa

Id-donazzjoni tiegħek tista' titnaqqas mit-taxxa sal-limiti li tqiegħed il-liġi fiskali tal-post fejn tinsab. Se tirċievi rċevuta fiskali biex tkun tista' żżomm kont tat-tnaqqis tiegħek.

It-tweġibiet għall-mistoqsijiet tiegħek.

Iltaqa' mal-Hosts u mal-mistednin tagħna.

Ejja nitkellmu.